Koninklijke Lierse turnkring vzw wil Gymnastiek aanbieden om de lichamelijke ontwikkeling van onze jonge gymnasten te bevorderen en het welzijn van alle andere leden te onderhouden.
Het volgen van het Gymstars-programma is onze topprioriteit, hierdoor kan elke gymnast met zijn eigen talent en op zijn eigen ritme doorgroeien naar een hoger niveau.

Dit doel trachten we te bereiken door het aanbieden van een zo ruim mogelijke keuze aan disciplines geschikt voor alle leeftijden.

We zijn louter recreatief ingesteld.

De club engageert zich om al haar trainers de kans te geven zich regelmatig bij te scholen.
Gediplomeerde en goed opgeleide trainers moeten hier het resultaat van zijn.

Door inzet, motivatie en talent van zowel onze trainers/lesgevers als van onze gymnasten willen wij onze turnkring uitbouwen tot een toonaangevende vereniging.

Door het aanbieden van verschillende gym-dansdisciplines trachten we, zonder daarbij het kwalitatieve aspect uit het oog te verliezen, zoveel mogelijk jongeren de kans te geven hun talenten te ontwikkelen en dit in zo gunstig mogelijke omstandigheden.

We bieden aan onze gymnasten de mogelijkheid om deel te nemen aan recrea- wedstrijden georganiseerd door Gymfed.

Tijdens onze jaarlijkse gymstardag kunnen onze jongens en meisjes hiervoor een diploma behalen.
We zetten jaarlijks een turngala, waar de kinderen kunnen tonen wat ze tijdens het seizoen geleerd hebben, op de agenda.

We engageren ons extra activiteiten te organiseren voor onze leden om enerzijds een aangename, familiale sfeer te creëren en anderzijds het sociaal aspect te bevorderen.