GYMSTARS


In elke turnles wordt er gewerkt met Gymstars. Dit programma verhoogt de kwaliteit van de turnlessen. Als hoogtepunt kan de gymnast deelnemen aan de Gymstars-dag en zo kans maken op een diploma en medaille.

Q4gym

GYMLABEL

KLT is een turnvereniging die streeft naar kwaliteitsvolle lessen waarbij plezier en beleving centraal staan. Het Q4 Gym-instrument is een evaluatie en coaching tool voor Vlaamse gymclubs. Onze club behaalde op deze audit een topscore van 91%. Deze score maakt van onze club één van de beste Vlaamse gymclubs.

panathlon

PANATHLON

Al onze trainers en bestuursleden ondertekenden deze verklaring. Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

kidies

KIDDIES

Voor onze kleutergroepen werken we met het programma KIDIES dat een leuke en gevarieerde lesinhoud biedt. De algemene motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd en de eerste gymnastiek specifieke vaardigheden worden aangeleerd. Op het einde van het seizoen ontvangen de kleuters een welverdiende medaille.