Turnen Bij KLT - Koninklijke Lierse Turnkring vzw

Koninklijke Lierse Turnkring vzw
Fit en gezond het klokje rond
Ga naar de inhoud

Turnen Bij KLT

Vanaf 6 september vliegen we er weer in.
Samen maken we er zeker een Top turnjaar van.
Welkom in onze grote gymfamilie .
Al onze trainers zijn hoog opgeleid en staan garant voor kwaliteitsvolle turnlessen waarbij zeker plezier niet mag ontbreken.

In elke turnles wordt er gewerkt met Gymstars.
Dit programma verhoogt de kwaliteit van de turnlessen.
Als hoogtepunt kan de gymnast deelnemen aan de Gymstars-dag en zo kans maken op een diploma en medaille.

KLT is een turnvereniging die streeft naar kwaliteitsvolle turnlessen waarbij plezier en beleving centraal staan.
Het Q4 Gym-instrument is een evaluatie en coaching tool voor Vlaamse gymclubs. Aan de hand van 155 criteria werd onze werking onder de loep genomen.
Tijdens deze audit kwamen zowel  aspecten van clubmanagement als sportieve werking aan bod.
Onze club behaalde een uitzonderlijke topscore van 91%. Deze score maakt van onze club één van de beste Vlaamse gymclubs.
We staan dan ook  garant voor een excellent werkende club met een goed opgeleid en gemotiveerd trainersteam.

Al onze trainers en bestuursleden ondertekenden deze verklaring.

Voor onze kleutergroepen werken we met het programma KIDIES dat een leuke en gevarieerde lesinhoud biedt.
De algemene motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd en de eerste gymnastiek specifieke vaardigheden worden aangeleerd.
Op het einde van het seizoen ontvangen de kleuters een welverdiende medaille.
Terug naar de inhoud