Locaties - Kon. Lierse Turnkring vzw

Koninklijke Lierse Turnkring vzw
Een goede keuze voor wie in beweging wil blijven

Animated textheadlineswords

Animated textheadlineswords

Ga naar de inhoud

Locaties

Vanaf September 2019 is het dan eindelijk zover !
 
Vanaf dan nemen we onze intrek in de splinternieuwe Gymhal Spui op de site Louis Zimmer aan de Predikherenlaan.
Buiten onze kleuters, die nog zullen turnen in Sporthal De komeet, zullen alle turngroepen zich kunnen uitleven in deze turntempel !
Wij zullen deze Gymhal delen met onze andere Stads-Turnkring Lyra.
Een echt turnparadijs is het geworden, volledig ingericht met de beste kwaliteitstoestellen en vloeren!
 
In het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de aanbouw van een nieuwe gymzaal en danszalen aan de bestaande sporthal op de site van Campus Louis Zimmer, worden in deze toelichting de toegangsmogelijkheden beschreven voor de bestaande en nieuwe gebruikers van de sportinfrastructuur.
In het verleden werden reeds verschillende afspraken gemaakt omtrent het dubbelgebruik van de site welke eveneens in deze nota aan bod komen.
Ten slotte komt het parkeerverhaal van fietsen en auto’s aan bod.

Valkuilen, springtafels, dames-herenbruggen, glasfiber tumblingbaan, verende vloer, fast trackn, alles is aanwezig !
Op sommige lesmomenten zullen dan ook beide turnkringen samen aanwezig zijn.
Het is de bedoeling om vanaf dit seizoen reeds intensief samen te werken om dan uiteindelijk tot één grote Lierse Gymfamilie uit te groeien.
Verkeerstoelichting site Campus Louis Zimmer

Bouwplaats Gymhal Spui.
De bouwplaats is gelegen te Lier, op de site van de Campus Louis Zimmer.
De ruimere omgeving van Lier, inclusief situering van het project, is weergegeven op de eerste afbeelding.


De site is gelegen in de Lierse binnenstad. De bereikbaarheid van de site is beperkt wegens het ontbreken van een gecategoriseerde ontsluitingsweg in de onmiddellijke omgeving van de site.
Dit is weergegeven op onderstaande afbeelding wat een snede is uit de wegcategorisering van het mobiliteitsplan van Lier.
In de Predikherenlaan, vanaf de inrit naar de site richting Blokstraat geldt een lengtebeperking van 12m.


Qua openbaar vervoer wordt Lier ook zeer goed ontsloten door een uitgebreid treinaanbod.
Het station van Lier is gelegen op 1,3km wandelen of fietsen van de projectlocatie.
Het treinaanbod zal minder relevant zijn voor de sporter die naar de nieuwe gymzaal aangetrokken zal worden.
 
Toegangsafspraken
De toegang tot de Gymhal wordt als volgt geregeld:
  • De gehele site is vrij toegankelijk voor fietsers en voetgangers.
  • Sporters, ouders en bezoekers parkeren op de openbare parking Spui en gaan te voet, via het pad langs de Nete, verder tot aan de Gymhal.

Terug naar de inhoud