Clubreglement - Koninklijke Lierse Turnkring vzw

Koninklijke Lierse Turnkring vzw
Fit en gezond het klokje rond
Ga naar de inhoud

Clubreglement

Praktische info
Voor de goede gang van zaken vragen we je dit clubreglement aandachtig te lezen.
Daarbij rekenen we op een stipte naleving van dit reglement.

• Je bent een recreatieve gymnast die een gans jaar door kan aansluiten.
• Je kan gratis één proefles volgen, de volgende les schrijf je in, dat kan online of op papier.
Zolang je niet betaald hebt ben je geen lid en dus ook niet verzekerd.
• Indien je in een selectiegroep traint, train je ook in een basisgroep, behalve als je in drie of meer selectiegroepen traint of je min. 12 jaar bent en in twee of meer selectiegroepen traint.
Je trainer geeft je  graag meer info.
• Je draagt tijdens de trainingslessen aangepaste sportkledij.
Voor de outfit van het turnfeest kan een kleine bijdrage worden gevraagd.
De prijs hiervoor wordt steeds zo laag mogelijk gehouden.
• Je komt steeds op tijd, je helpt bij het opstellen en opbergen van het gebruikte materiaal en je blijft tot het einde van de les.
• Je verwittigt je trainer indien je niet op de training aanwezig kan zijn.
• Je laat de kleedkamers netjes achter en eet geen kauwgom of snoep tijdens de les.
Enkel een drinkbus met water is toegelaten.
• Juwelen, gsm en geld laat je het best thuis. De vereniging is niet verantwoordelijk voor diefstal.
• Je draagt je halflange of lange haren netjes in een staart.
• Je turnt met pantoffels of op blote voeten, niet op kousen!
•  Ouders worden in de lessen niet toegelaten. Eventueel kan gewacht worden in de hal of in de cafetaria.
We organiseren bovendien per seizoen opendeurmomenten!
•  Opvang wordt voorzien tot 15 min. na de les. Nadien is de club niet meer verantwoordelijk voor de opvang van gymnasten.
•  Kwetsuren worden onmiddellijk gemeld aan de trainer. De volledig ingevulde ongevalsaangifte bezorg je zo snel mogelijk aan de secretaris of trainer.
Je kan ook het document doorsturen naar info@lierseturnkring.be.
•  Elke adreswijziging geef je onmiddellijk door aan je trainer.
• Je kan het sportcomplex Spui enkel met de fiets of te voet bereiken. Er zijn twee toegangswegen via de Predikherenlaan of via de Spuivest.
Kom je met de wagen dan maak je ofwel gebruik van de parking Spui (opgelet tot 19 uur betalend) en neem je vervolgens het voetpad langs de Nete tot aan de Gymhal (5 min. wandelen).
Ofwel ga je links en volg je de weg door de poort langs de schoolgebouwen.
Je kan dan hier parkeren. Vervolgens kan je dan tot aan de Gymhal wandelen (3 min. wandelen).
• Uit veiligheidsoverwegingen vragen we onze jonge gymnasten, die trainen in Gymhal Spui, te begeleiden tot in de hal en ze daar ook op  te halen.
• Ondervind je enig afwijkend gedrag binnen de lessen en/of in de kleedkamer, neem dan contact op met ons AanspreekPunt voor Integriteit. (API)
• Heb je gezondheidsproblemen (epilepsie, diabetes, astma, spraak-  of gedragsstoornissen enz.) meld deze dan aan je trainer zodat die hiermee rekening kan houden.
•  Je lidkaart is je bewijs van aansluiting, deze kan ter controle gevraagd worden. Op vertoon van je lidkaart kan je in bepaalde sportzaken korting bekomen.
De lidkaart kan afgeprint worden via de site van Gymfed.
• Het niet naleven of herhaaldelijk overtreden van dit clubreglement kan tot schorsing leiden.


Terug naar de inhoud